ตู้คอนเทนเนอร์ ทุกแบบ

ตู้คอนเทนเนอร์ สินค้าขายดี

ตู้คอนเทนเนอร์ สำนักงาน

ตู้คอนเทนเนอร์ ห้องน้ำ

ตู้คอนเทนเนอร์ ตู้ยามมีให้เลือก 3 ขนาด ดังนี้


รุ่น G 1 ขนาด 1 . 2 x 1 . 2 เมตร
รุ่น G 2 ขนาด 2 . 3 x 2 . 3 เมตร
รุ่น G 3 ขนาด 3 . 0 x 3 . 0 เมตร